Data publikacji:

2014-11-26

Odsłon:

1150

Nr informacji:

10738

Konkurs SZKOŁA MARZEŃ


Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, opierając się na doświadczeniach lat ubiegłych, zdecydował o zorganizowaniu konkursu dla dzieci i młodzieży również w 2015 roku. W latach poprzednich tematyka konkursów skupiona była wokół przeszłości i przyszłości - miej sca rodziny w codziennym życiu, potrzeby odnalezienia własnych korzeni, utożsamiania się z regionem pochodzenia i zamieszkania, a także z wizją i oczekiwaniami wobec swojej własnej przyszłości, przyszłości kraju i świata.

W roku 2015 konkurs "Szkoła marzeń", podobnie jak w poprzednich edycjach, będzie miał szeroką formułę pozwalającą na udział dzieci i młodzieży z różnych szkół.
Dowolna forma pracy służyć będzie kreatywnej projekcji wyobrażeń i marzeń związanych z wizją idealnej szkoły.

Wizje młodych uczestników konkursu będą dla nas - dorosłych - niezwykle cenną wskazówką i inspiracją do dalszego działania. Warto wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych, dla których szkoła jest miejscem, w. którym spędzają większość swojego czasu, w którym zdobywają wiedzę, rozwijają zainteresowania i decydują o swojej przyszłości.

Szkoły, które zdecydują się wziąć udział w konkursie, przekazują swoje zgłoszenia do biur senatorskich i poselskich do 10 stycznia 2015 r.

Regulamin konkursu