Strona główna

Kontakt:

Urszula
Blicharz
14 696 32 64

Data publikacji:

2014-10-12

Aktualizacja:

2014-10-14

Odsłon:

1010

Nr informacji:

10481

Ogólnopolski Międzyszkolny Projekt „Postaw na Słońce” - Fundacja Banku Ochrony Środowiska

Kraków, 13 października 2014 r.


                      
 
Państwo
Dyrektorzy i nauczyciele 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego
  
 
Szanowni Państwo,
 
        serdecznie Państwa zapraszam do udziału w Ogólnopolskim Międzyszkolnym Projekcie „Postaw na Słońce” organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska we współpracy
z Laboratorium Fotowoltaiki Instytut Mikroelektroniki i Optoelektornik WEiTI Politechniki Warszawskiej
i Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego.  
        Jest to doskonały projekt do realizacji przez nauczycieli fizyki i matematyki, a o jego niezwykłej randze i wartości świadczy fakt, że projekt został objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Środowiska.
     Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat korzyści środowiskowych
i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.
        Częścią projektu są m.in. dwa niezależne konkursy: badawczy i filmowy skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Udział w konkursach jest bezpłatny.
           Termin rejestracji upływa 31 października 2014 r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
Dodatkowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo w załączonej broszurze, a także na stronach internetowych www.postawnaslonce.pl i www.filmeko.pl
 
 
Serdecznie Państwa zachęcam do udziału w projekcie. Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty

Aleksander Palczewski