Kontakt:

Barbara
Gancarczyk
33 873-13-24

Data publikacji:

2014-10-07

Odsłon:

2573

Nr informacji:

10447

II edycja projektu Czysta Małopolska pt. "Ziemię mamy tylko jedną"

 
Kraków, dnia 7 października 2014r.
DW.5563.8.1.2014.KW
 
 
Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
województwa małopolskiego
 

Szanowni Państwo 
 
Kuratorium Oświaty w Krakowie organizuje w roku szkolnym 2014/2015  II edycję projektu Czysta Małopolska pt. „Ziemię mamy tylko jedną”
 
Projekt  ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego w zakresie selektywnej gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza, wody i gleby,  propagowanie ścieżek dydaktycznych oraz tematyki dotyczącej odnawialnych źródeł energii, a także podnoszenie osobistej odpowiedzialności za działania w obszarze ochrony środowiska poprzez promowanie wśród dzieci, młodzieży i pozostałej społeczności szkolnej dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki odpadami.
           
W ramach projektu Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadzi:
  1. Konkurs plastyczny dla dzieci i uczniów na plakat pt. „Dbajmy o czyste powietrze, glebę i wodę”.
  2. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz:
  1. zajęć dla dzieci lub uczniów z wykorzystaniem ścieżki ekologicznej,
  2. zajęć edukacyjnych lub przedstawienia teatralnego dotyczącego odnawialnych źródeł energii.
  1. Konkurs na poster wraz z opisem ukazujący działania ekologiczne w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2014/2015.
  2. Konferencję podsumowującą realizację projektu.
 
Regulaminy poszczególnych konkursów będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce „Edukacja ekologiczna”
 
Koordynatorami działań w ramach projektu w Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz poszczególnych Delegaturach Kuratorium Oświaty są następujący wizytatorzy:
 
Kuratorium Oświaty w Krakowie
- starszy wizytator Mirosława Malmon tel. (12) 630-36-22, email: miroslawa.malmon@kuratorium.krakow.pl
Delegatura Nowy Sącz
wizytator Monika Przybyło, tel. (18) 540 24 16, email: Monika.przybylo@kuratorium.krakow.pl 
Delegatura Nowy Targ
- wizytator Maria Zielińska, tel. (18) 266-33-62, email: maria.zielinska@kuratorium.krakow.pl
Delegatura Tarnów
- wizytator Krystyna Srebro, tel. (14) 696-32-55, email: krystyna.srebro@kuratorium.krakow.pl
Delegatura Wadowice
starszy wizytator Barbara Gancarczyk, tel. (33) 873-13-24, email: barbara.gancarczyk@kuratorium.krakow.pl
 
Serdecznie zapraszam  nauczycieli i uczniów do udziału w tym projekcie. Mam nadzieję że udział w   projekcie będzie inspiracją do tworzenia interesujących prezentacji.
 
Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski
 

Do pobrania : II edycja projektu ekologicznego „Czysta Małopolska” pt. „ Ziemię mamy tylko jedną”