Kontakt:

Barbara
Gancarczyk
33 873-13-24

Data publikacji:

2014-09-19

Aktualizacja:

2015-01-26

Odsłon:

1566

Nr informacji:

10335

Promocja działań ekologicznych

 
                                                 Wadowice, dnia 19 września 2014 r.
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego
 
 
Kształtowanie postaw ekologicznych jest istotnym działaniem dydaktyczno-wychowawczym w rozwoju młodego człowieka, począwszy od przedszkola, poprzez szkołę podstawową i gimnazjum, aż do szkoły ponadgimnazjalnej. W placówkach i szkołach od wielu lat podejmuje się wiele ciekawych i różnorodnych działań o charakterze ekologicznym. Podejmowane inicjatywy przyczyniają się do przygotowania dorosłego, który zna najbliższe otoczenie i potrafi żyć we właściwych relacjach z przyrodą.

W celu upowszechnienia powyższych rozwiązań dydaktycznych, a także umożliwienia korzystania z doświadczeń innych oraz nowatorskich pomysłów, chcielibyśmy Państwa zachęcić do przesyłania dobrych praktyk w zakresie edukacji ekologicznej.
Proszę o przesyłanie opisu dobrych praktyk pocztą elektroniczną w formie prezentacji multimedialnej na adres: barbara.gancarczyk@kuratorium.krakow.pl
 
Przesłana informacja powinna zawierać dodatkowo:
  • Imię i nazwisko Dyrektora
  • Nazwę, adres przedszkola lub szkoły, adres e-mail
  • Krótką informację o przedszkolu lub szkole
  • Imię i nazwisko autora
  • Temat/tytuł/nazwa
  • Treść publikacji
  • Uzyskane efekty
 
Do prezentacji zawierającej zdjęcia należy dołączyć oświadczenie dyrektora o posiadaniu w swojej dokumentacji zgód pełnoletnich uczniów na wykorzystanie ich wizerunku, a w przypadku niepełnoletnich dzieci/uczniów - zgód ich rodziców. Wielkość przesłanej informacji do publikacji nie powinna przekraczać 10 MB.

Ciekawe i nowatorskie inicjatywy proekologiczne będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakładce „Edukacja ekologiczna”.

Mamy nadzieję, że zaprezentowane przez Państwa przedsięwzięcia posłużą jako inspiracja dla innych nauczycieli, którzy poszukują ciekawych rozwiązań w zakresie edukacji ekologicznej i umożliwią promocję działań w środowisku.
 
Z wyrazami szacunku
Elżbieta Kowalczyk
Dyrektor
Delegatury Kuratorium Oświaty
w Wadowicach