Data publikacji:

2014-09-10

Odsłon:

1470

Nr informacji:

10285

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Napisz błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
województwa małopolskiego

 
Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce we współpracy z Telewizją Polską S.A. organizują Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pod hasłem: „Napisz błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”.

Celem konkursu  jest: przybliżenie postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci oraz kształtowanie postaw chrześcijańskich, patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na przykładzie życia i działalności duszpasterskiej błogosławionego. Najlepsze prace szkolne z każdej grupy wiekowej w terminie do 19 października 2014 r. należy przesłać na adres: właściwego Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Serdecznie zachęcam dyrektorów szkół i nauczycieli do zaangażowania się w sprawny przebieg konkursu.

Więcej informacji  oraz regulamin konkursu: www.ak.org.pl

Z wyrazami szacunku

Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski