Kontakt:

Sebastian
Petryk
12 448-11-14

Data publikacji:

2014-09-09

Odsłon:

1079

Nr informacji:

10281

Konkurs "Super Dyrektor Szkoły" i "Super Dyrektor Przedszkola"Konkurs „Super Dyrektor Szkoły” i „Super Dyrektor Przedszkola. jest organizowany przez czasopisma „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” oraz „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola”, których wydawcą jest WoltersKluwer – lider w informacji prawnej i profesjonalnej.
W polskich szkołach dzieje się wiele interesujących rzeczy. Od lat obserwujemy aktywny wkład władz samorządowych w rozwój edukacji. Widzimy jak dbają Państwo o podległe Wam placówki i z jaką inwencją szukają Państwo nowych rozwiązań służących rozwojowi dzieci i młodzieży. Pomyśleliśmy, że 20-lecie „Dyrektora Szkoły” jest doskonałą okazją do pokazania najciekawszych osiągnięć i organizacyjnych rozwiązań podnoszących jakość edukacji  oraz szansą na wyróżnienie tych dyrektorów, którzy są liderami pozytywnych zmian w oświacie.
Konkurs ma charakter innowacyjny. Jego celem jest wyłonienie i promowanie osób zarządzających placówkami oświatowymi, będących liderami w swoim środowisku. Szukamy dyrektorów łączących profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli z entuzjazmem tworzenia nowych rozwiązań. Osób,które budują szkołę, przedszkole jako uczącą się społeczność posiadającą wspólnie wypracowaną wizję i standardy pracy oraz tworzącą przyjazną atmosferę, która sprzyja edukacji i buduje odpowiedzialność za osiągnięcia uczniów. Placówkę otwartą na środowisko, dbającą o relacje z rodzicami oraz bliższym i dalszym otoczeniem.
Kandydatów można zgłosić poprzez stronę internetową www.superdyrektor.pl, gdzie zamieszczony został formularz zgłoszeniowy.
Zwycięzcę konkursu wybierze Kapituła niezależnych ekspertów. Ogłoszenie wyników nastąpi na uroczystej Gali w trakcie XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół, która odbędzie się w dniach 22–23 października 2014 r., a do udziału w której już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy. Nagrodą będzie prestiżowy tytuł Super Dyrektor w kategoriach Szkoły lub Przedszkola.
W związku z tym, że kandydatów do nagrody mogą zgłaszać również nauczyciele i uczniowie, rodzice oraz inne instytucje współpracujące ze szkołą, będziemy też wdzięczni za upowszechnienie informacji
 
Nagrodą będzie prestiżowy tytuł Super Dyrektor w kategorii Szkoły lub Przedszkola.
Ponadto:
Zwycięzca w kategorii Super Dyrektor Szkoły otrzyma:
  • od firmy Funmedia – roczny kurs językowy FUNPAKIET, który składa się z 5 wybranych kursów z serii 123 (w celu obejrzenia wybranych kursów należy kliknąć jego nazwę na stronie: http://kursy123.pl/funpakiet).
Zwycięzca w kategorii Super Dyrektor Przedszkola otrzyma:
  • od firmy Funmedia – roczny kurs językowy dedykowany dla poziomu przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego (w celu obejrzenia kursu należy kliknąć jego nazwę na stronie: http://funjunior.pl/http://funenglish.pl).

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń przez osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie upływa 22.09.2014 r.