Strona główna

Data publikacji:

2014-09-04

Odsłon:

1216

Nr informacji:

10255

Konkurs „Małopolska Szkoła z Pasją”

Samorząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w trzeciej edycji projektu edukacyjnego, konkursu „Małopolska Szkoła z Pasją”. W Konkursie zostaną wyróżnione te spośród małopolskich szkół, które charakteryzuje specyficzna aktywność (projekt/przedsięwzięcie) stanowiąca o wartości i walorach edukacyjnych szkoły, określająca jej wyjątkowy i niepowtarzalny charakter, wskazując na indywidualne podejście do potrzeb uczniów, odkrywanie ich uzdolnień, zainteresowań i pasji.

Konkurs adresowany jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Województwa Małopolskiego. Szkoły-Laureaci Konkursu otrzymają tytuł „Małopolskiej Szkoły z Pasją”, możliwość promocji w mediach oraz upominki.

Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2014 roku. O uczestnictwie w Konkursie decyduje DATA STEMPLA POCZTOWEGO formularza zgłoszeniowego przesłanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Informacje o Konkursie oraz Regulamin wraz z Formularzem zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej http://malopolskie.pl/Edukacja/e_oferta/?id=2804 .

W razie pytań prosimy o kontakt: ek.sekretariat@umwm.pl tel. /012/ 63 03 402
 
Do pobrania:

Regulamin konkursu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY „MAŁOPOLSKA SZKOŁA Z PASJĄ”