Strona główna

Kontakt:

Ewa
Przyjemska-Kondziołka
12 448-11-51

Data publikacji:

2014-08-11

Odsłon:

1082

Nr informacji:

10138

„Lekcja dobrej historii” - III Ogólnopolski Konkurs dla nauczycieli historii

Instytut Badań Edukacyjnych po raz trzeci organizuje Konkurs „Lekcja dobrej historii”, który jest skierowany do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest wyłonienie najlepszych przykładów praktyk, które zostały zrealizowane podczas lekcji w szkole.  Poszukiwane są rozwiązania, które kształtują umiejętność interpretacji różnych źródeł i skłaniają uczniów do spojrzenia na wydarzenia historyczne, proces lub postać historyczną w różnych aspektach.
Prace przyjmowane są do 22 września 2014 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie: http://eduentuzjasci.pl/konkursldh.html. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 26 września 2014 r.,a nagrody dla laureatów zostaną wręczone podczas uroczystej gali w trakcie sesji wyjazdowej w dniach 16 – 17 października 2014 r.
Dodatkowo najlepsze pomysły na lekcje zostaną opublikowane w „Bazie dobrych praktyk” na  stronie:  http://eduentuzjasci.pl. Szkoły, które będą brały udział w konkursie zostaną wyróżnione specjalnym zaświadczeniem i graficzną sygnaturą, którą będą mogły oznaczać swoje strony internetowe i materiały informacyjne.
Więcej informacji oraz materiały do pobrania na stronie: http://eduentuzjasci.pl/konkursldh.html