Kontakt:

Andrzej
Łojek
12 448-11-45

Data publikacji:

2014-05-23

Odsłon:

995

Nr informacji:

9912

Zaproszenie do udziału w kampanii Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2014


Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie
szkół i placówek
województwa małopolskiego
 
Szanowni Państwo,
zapraszam do udziału w organizowanym Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki 2014, który odbędzie się 14 czerwca 2014 roku o godz. 16.00. Kampania ta jest realizowana przez Komendę Główną Policji w ramach programu „Profilaktyka a Ty”. Cele tego programu to:
  • komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami,
  • zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw,
  • inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi,
  • tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień.
Zapraszam do zapoznania się z materiałami informacyjnymi kampanii Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2014 na stronach internetowych Policji: http://pat.policja.gov.pl/.

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski