Data publikacji:

2009-09-22

Odsłon:

9075

Nr informacji:

3831

Informacja o konkursie tematycznym Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

NKOS.I.AP.5413/6/09

Kraków, 22 września 2009 r.

Państwo Dyrektorzy Gimnazjów
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji założeń Małopolskiego programu edukacji patriotycznej w roku szkolnym 2009/2010 zleciłem Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie organizację i przeprowadzenie konkursu tematycznego Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego.

W imieniu organizatora - Pana dr. Jacka Strzemiecznego Dyrektora CEO w Warszawie zachęcam Państwa do rozpropagowania wśród uczniów idei konkursu.

Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy obywatelskiej, prawnej i ekonomicznej uczniów oraz kształtowanie szacunku do wartości demokratycznych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech stopniach: szkolnym, ponadszkolnym i wojewódzkim. Uczniowie w stopniu:

  • szkolnym przystąpią do testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności obywatelskie;
  • ponadszkolnym samodzielnie przygotują diagnozę i projekt rozwiązania wybranego problemu społecznego lub politycznego oraz przystąpią do testu;
  • wojewódzkim będą rozwiązywać zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch modułów wiedzy o społeczeństwie: wychowanie obywatelskie i wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym.

Laureaci i finaliści konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej województwa małopolskiego.
 
Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie internetowej CEO pod adresem: www.ceo.org.pl/koss/kwoie_malopolskie
 
Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu w województwie małopolskim Pani Anna Pawlikowska-Wójcicka - wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie: anna.pawlikowska@kuratorium.krakow.pl

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Artur Dzigański

Do pobrania: